İslami Konular

Sultan Birinci Süleyman Hân

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin onuncu sultânıdır. Ayrıca İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisidir. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Âişe Hafsa Sultan olup, 27 Nisan 1495’te Trabzon’da doğdu.

Sultan Birinci Süleyman Hân Kimdir? Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 yılında Trabzon’da doğdu. Osmanlı Devleti’nin onuncu sultânıdır. Ayrıca İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisidir. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Âişe Hafsa Sultan’dır. Padişahlık Sırası 10 Saltanatı 46 Yıl İslâm Halifelik Sırası 75 Cülûsu 30 Eylül 1520 Babası Yavuz Sultan Selim …

Devamını Oku »

Sultan Birinci Selim Hân

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı sultanlarının dokuzuncusudur. İslâm halifelerinin yetmiş dördüncüsüdür. Sultan İkinci Bâyezîd Han'ın oğlu olup, annesi Dulkadirli âilesinden Âişe Hâtundur. 1470 yılında Amasya’da doğdu.

Sultan Birinci Selim Hân Kimdir? Yavuz Sultân Selim, 1470 yılında Amasya’da doğdu. Sultan İkinci Bâyezîd Han’ın oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Âişe Hâtun’dur.  Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu dur. İslâm halifelerinin yetmiş dördüncüsüdür. Padişahlık Sırası 9 Saltanatı 8 Yıl İslâm Halifelik Sırası 74 Cülûsu 24 Nisan 1512 Babası Sultan II. Bâyezid Hân …

Devamını Oku »

Sultan İkinci Bâyezîd Hân

Sultan İkinci Bâyezîd Hân, 1447 yılında doğdu. Sekizinci Osmanlı padişahıdır. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür.

Sultan İkinci Bâyezîd Hân Kimdir? İkinci Bâyezîd Hân, 1447 yılında doğdu. Sekizinci Osmanlı padişahıdır. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşındayken, Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valisi oldu. Padişahlık Sırası 8 Saltanatı 31 …

Devamını Oku »

Fatih Sultan Mehmed Hân

Fatih Sultan Mehmed Hân, Osmanlı padişahlarının yedincisi ve İstanbul’un Fatih'i olup,İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (Hicri 833) Pazar günü Edirne’de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hadîce Alîme Hümâ Hâtun'dur.

Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir? Fatih Sultan Mehmed Hân, Osmanlı padişahlarının yedincisidir. İstanbul’un fâtihi olup,İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (Hicri 833) Pazar günü Edirne’de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hadîce Alîme Hümâ Hâtun’dur. Padişahlık Sırası 7 Saltanatı 31 Yıl Cülûsu 1444 18 Şubat 1451 Babası Sultan İkinci Murâd Hân …

Devamını Oku »

Sultan İkinci Murâd Hân

Sultan ikinci Murad Han, altıncı osmanlı sultanı. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404'te Amasya'da doğdu.

Sultan İkinci Murâd Hân Kimdir? İkinci Murad Han, altıncı Osmanlı padişahıdır. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi Dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404 yılında Amasya’da doğdu. Çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. Küçüklüğünden itibaren devrin büyük âlimlerinden okuyarak yetişti. 1415’te on iki yaşındayken idâri ve askeri bilgileri öğrenip, tecrübe sâhibi olması …

Devamını Oku »

Sultan Çelebi Mehmed Hân

Çelebi Mehmed, Osmanlı Devleti'nin beşinci pâdişâhıdır. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası, Sultan Yıldırım Bâyezid Han, annesi ise Germiyanoğlu Süleymân Şahın kızı Devlet Hâtun'dur.

Sultan Çelebi Mehmed Hân Kimdir? Çelebi Mehmed, Osmanlı Devleti’nin beşinci pâdişâhıdır. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası, Sultan Yıldırım Bâyezid Han, annesi ise Germiyanoğlu Süleymân Şahın kızı Devlet Hâtun’dur. Çelebi Mehmed küçüklüğünden itibâren devrin en yüksek âlimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi. Padişahlık Sırası 5 Saltanatı …

Devamını Oku »

Sultan Birinci Bayezîd Han Yıldırım Bayezîd

Osmanlı pâdişâhlarının dördüncüsü olan Yıldırım Bayezid, 1360 yılında doğdu. Babası Murâd-ı Hüdâvendigâr, annesi Gülçiçek Hâtundur.

Sultan Birinci Bayezîd Han Yıldırım Bayezîd Kimdir? Yıldırım Bayezıd, 1360 yılında doğdu. Osmanlı padişahlarının dördüncüsüdür. Babası Murâd-ı Hüdâvendigâr, annesi Gülçiçek Hâtun’dur. Küçük yaştan itibâren zamânın en mümtaz âlimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Değerli kumandanlardan sevk ve idâre dersleri aldı. 1381 yılında devlet idâresini öğrenmesi için Kütahya’ya vâli tâyin …

Devamını Oku »

Sultan Birinci Murad-ı Hüdâvendîgâr

Birinci Murad üçüncü Osmanlı sultanıdır. Birinci Murâd adıyla târihe geçti. 1326'da Bursa'nın fethinden sonra doğdu.

Sultan Birinci Murad-ı Hüdâvendîgâr Kimdir? Birinci Murad üçüncü Osmanlı sultanıdır. Birinci Murâd adıyla târihe geçti. 1326’da Bursa’nın fethinden sonra doğdu. Babası, Orhan Gâzi, annesi Nilüfer Hâtun’dur. İyi bir eğitim ve öğretim görüp, terbiye edilerek, yetiştirildi. Lalası Şâhin paşanın yanında dini, milli, idâri ve askeri kültürünü arttırdı. Ağabeyi Süleymân Şah’ın Rumeli …

Devamını Oku »

Sultan Orhan Gazi Hân

Osmanlı sultanlarının ikincisi olan Orhân Gazi Hân, 1281 yılında Söğüt’te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hânedânının kurucusu Osman Gâzi, annesi Şeyh Edebâli’nin kızı Mal Hâtundur.

Sultan Orhan Gazi Hân Kimdir? Osmanlı sultanlarının ikincisi olan Orhân Gazi Hân, 1281 yılında Söğüt’te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hânedânının kurucusu Osman Gâzi, annesi Şeyh Edebâli’nin kızı Mal Hâtun’dur. Padişahlık Sırası 2 Saltanatı 33 Yıl Cülûsu 1326 Babası Osman Gâzi Hân Annesi Mal Hatun Doğumu 1288 Vefâtı 1359 Kabri …

Devamını Oku »

Sultan Birinci Osman Gazi Hân

Sultan Birinci Osman Gazi Hân, Osmanlı sultanlarının birincisidir. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul Gâzi’nin oğludur.

Sultan Birinci Osman Gazi Hân Kimdir? Sultan Birinci Osman Gazi Hân, Osmanlı sultanlarının birincisidir. Dünyânın en uzun ömürlü hânedanının ve en büyük devletlerinden Osmanlı Devletinin kurucusu. 1258 tarihinde Söğüt’te doğdu. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul Gâzi’nin oğludur. Padişahlık Sırası 1 Saltanat 27 Yıl Cülûsu 1281 1284 1299 Babası Ertuğrul …

Devamını Oku »