İslami Konular

İnancını Arttırmak Android Uygulaması

feature_graphic

Bu uygulama sayesinde dini konular ile ilgili bütün kafanıza takılan sorulara cevap bulabileceksiniz. Hayatınızı anlamlandırabileceksiniz. Nasıl Yükleyebilirim? Android uyumlu cihazınızdan Google Play Store uygulamasını çalıştırın. “Grow your faith” kelimesini aratın ve MobIslam geliştiricisinin uygulamaları listesinden uygulamamızı cûzi bir ücret (yalnızca 10TL) karşılığında  cihazınıza yükleyin. Hemen indirmek ve hayatınız boyunca her …

Devamını Oku »

İslami Kutsal Mekanlar

Kutsal Mekanlar Android Uygulaması

Bazı yerler İslam tarihinde oldukça önemlidir, çünkü bunlar Muhammed’in hayatında önemlidirler ve bugünkü Müslümanlar için de önemlidir. İslam’ın kutsal yerlerinin çoğu Orta Doğu’da, özellikle Arap Yarımadası’nda. Mekke ve Medine gibi yerler kadar eşit derecede kutsal olmamasına rağmen, eski Mezopotamya (çoğunlukla modern Irak’ta) ve Kuzey Afrika’daki alanlar İslam’da da önemlidir. Nasıl …

Devamını Oku »

Sultan Birinci Süleyman Hân

Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti'nin onuncu sultânıdır. Ayrıca İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisidir. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Âişe Hafsa Sultan olup, 27 Nisan 1495’te Trabzon’da doğdu.

Sultan Birinci Süleyman Hân Kimdir? Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 yılında Trabzon’da doğdu. Osmanlı Devleti’nin onuncu sultânıdır. Ayrıca İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisidir. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Âişe Hafsa Sultan’dır. Padişahlık Sırası 10 Saltanatı 46 Yıl İslâm Halifelik Sırası 75 Cülûsu 30 Eylül 1520 Babası Yavuz Sultan Selim …

Devamını Oku »

Sultan Birinci Selim Hân

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı sultanlarının dokuzuncusudur. İslâm halifelerinin yetmiş dördüncüsüdür. Sultan İkinci Bâyezîd Han'ın oğlu olup, annesi Dulkadirli âilesinden Âişe Hâtundur. 1470 yılında Amasya’da doğdu.

Sultan Birinci Selim Hân Kimdir? Yavuz Sultân Selim, 1470 yılında Amasya’da doğdu. Sultan İkinci Bâyezîd Han’ın oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Âişe Hâtun’dur.  Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu dur. İslâm halifelerinin yetmiş dördüncüsüdür. Padişahlık Sırası 9 Saltanatı 8 Yıl İslâm Halifelik Sırası 74 Cülûsu 24 Nisan 1512 Babası Sultan II. Bâyezid Hân …

Devamını Oku »

Sultan İkinci Bâyezîd Hân

Sultan İkinci Bâyezîd Hân, 1447 yılında doğdu. Sekizinci Osmanlı padişahıdır. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür.

Sultan İkinci Bâyezîd Hân Kimdir? İkinci Bâyezîd Hân, 1447 yılında doğdu. Sekizinci Osmanlı padişahıdır. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşındayken, Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valisi oldu. Padişahlık Sırası 8 Saltanatı 31 …

Devamını Oku »

Fatih Sultan Mehmed Hân

Fatih Sultan Mehmed Hân, Osmanlı padişahlarının yedincisi ve İstanbul’un Fatih'i olup,İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (Hicri 833) Pazar günü Edirne’de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hadîce Alîme Hümâ Hâtun'dur.

Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir? Fatih Sultan Mehmed Hân, Osmanlı padişahlarının yedincisidir. İstanbul’un fâtihi olup,İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (Hicri 833) Pazar günü Edirne’de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hadîce Alîme Hümâ Hâtun’dur. Padişahlık Sırası 7 Saltanatı 31 Yıl Cülûsu 1444 18 Şubat 1451 Babası Sultan İkinci Murâd Hân …

Devamını Oku »

Sultan İkinci Murâd Hân

Sultan ikinci Murad Han, altıncı osmanlı sultanı. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404'te Amasya'da doğdu.

Sultan İkinci Murâd Hân Kimdir? İkinci Murad Han, altıncı Osmanlı padişahıdır. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi Dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404 yılında Amasya’da doğdu. Çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. Küçüklüğünden itibaren devrin büyük âlimlerinden okuyarak yetişti. 1415’te on iki yaşındayken idâri ve askeri bilgileri öğrenip, tecrübe sâhibi olması …

Devamını Oku »

Sultan Çelebi Mehmed Hân

Çelebi Mehmed, Osmanlı Devleti'nin beşinci pâdişâhıdır. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası, Sultan Yıldırım Bâyezid Han, annesi ise Germiyanoğlu Süleymân Şahın kızı Devlet Hâtun'dur.

Sultan Çelebi Mehmed Hân Kimdir? Çelebi Mehmed, Osmanlı Devleti’nin beşinci pâdişâhıdır. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası, Sultan Yıldırım Bâyezid Han, annesi ise Germiyanoğlu Süleymân Şahın kızı Devlet Hâtun’dur. Çelebi Mehmed küçüklüğünden itibâren devrin en yüksek âlimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi. Padişahlık Sırası 5 Saltanatı …

Devamını Oku »

Sultan Birinci Bayezîd Han Yıldırım Bayezîd

Osmanlı pâdişâhlarının dördüncüsü olan Yıldırım Bayezid, 1360 yılında doğdu. Babası Murâd-ı Hüdâvendigâr, annesi Gülçiçek Hâtundur.

Sultan Birinci Bayezîd Han Yıldırım Bayezîd Kimdir? Yıldırım Bayezıd, 1360 yılında doğdu. Osmanlı padişahlarının dördüncüsüdür. Babası Murâd-ı Hüdâvendigâr, annesi Gülçiçek Hâtun’dur. Küçük yaştan itibâren zamânın en mümtaz âlimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Değerli kumandanlardan sevk ve idâre dersleri aldı. 1381 yılında devlet idâresini öğrenmesi için Kütahya’ya vâli tâyin …

Devamını Oku »

Sultan Birinci Murad-ı Hüdâvendîgâr

Birinci Murad üçüncü Osmanlı sultanıdır. Birinci Murâd adıyla târihe geçti. 1326'da Bursa'nın fethinden sonra doğdu.

Sultan Birinci Murad-ı Hüdâvendîgâr Kimdir? Birinci Murad üçüncü Osmanlı sultanıdır. Birinci Murâd adıyla târihe geçti. 1326’da Bursa’nın fethinden sonra doğdu. Babası, Orhan Gâzi, annesi Nilüfer Hâtun’dur. İyi bir eğitim ve öğretim görüp, terbiye edilerek, yetiştirildi. Lalası Şâhin paşanın yanında dini, milli, idâri ve askeri kültürünü arttırdı. Ağabeyi Süleymân Şah’ın Rumeli …

Devamını Oku »