Meyhaneye gitmek ve içmek günah mı?

Hocam arkadaşım meyhanede içmeyeceğine tövbe etmiş içkiye tümden degil sırf meyhanede bende tövbenin şartlarından birininde günahı tamamen terk eetmek olduğunu bu şekilde tövbesinin geçersiz olduğunu yani ortada bir tövbe olmadığını söyledim sizce haksızmıyım?

Düğün günü çalgılı müzikle halay çekmek oynamak günah mı?

Sorularla İslam

Merhaba, ben murat

Düğün günü davul zurna eşliğinde oynamak, dans etmek halay çekmek günah mı? Yoksa düğün günü kutsal kitap mı okumalıyız? Kutsal kitaplardaki hangi ayetin okunmasına kimin karar vermesi gerekir ve nasıl olmalıdır. Ayrıca dinimizde düğünde dans etmenin herhangi bir günahı varmıdır ve bayan erkek birarada oynarsa, halay çekse veya salsa, rumba, çaça gibi danslar yapsa günah olur mu?

Abdest Nedir?

Abdest, vücudun belirli organlarını islam dininin emrettiği usule uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest bireyin bütün maddi ve manevi bütün mikroplardan ve kirlilikten uzak kalmak için İslam’ın emrettiği çok önemli bir ibadettir.

İslam, yüzyıllar önce insanın maddi ve manevi her türlü kötülükten ve kirlilikten uzak kalmasını hedeflemiştir. Abdest, elimizi, yüzümüzü, dirseklerimiz ile birlikte kollarımızı yıkadıktan sonra, başımızın dörtte birini “mesh” etmekle birlikte ayaklarımızı topuklarıyla birlikte yıkamaktan ibaret olan temizliğe denmektedir.

Abdest, islamiyet’te namaz ve Kur’an-ı Kerim okumak gibi bazı ibadetlerin yapılabilmesi için gereklidir.

Abdest, müslüman bireylerin temel dayanağı olan kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de şu âyet-i kerîme ile farz kılınmıştır:

Mâide sûresi’nin altıncı ayetinde abdest;
Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerle berâber ellerinizi yıkayın ve başlarınızı meshedin ve her iki topukla berâber ayaklarınızı yıkayın.

Eyyühel veled İlmihali’ndeki bir hadis-i şerifte abdest;
Her kim abdest aldıktan sonra, benim üzerime on kerre salât-ü selâm getirse, Hak teâlâ, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, duâsını kabûl eder.

İslam inancında abdestin farzları aşağıdaki gibidir.
Yüzü yıkamak.
Kolları dirsekleri ile beraber yıkamak.
Başı mesh etmek.
Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

İslam inancında abdest alınmadan yapılması yasak olan hususlar aşağıdaki gibidir.
Namaz kılmak.
Kur’an-ı Kerim’e el sürmek.
Tilavet secdesi yapmak.
Cenaze namazı kılmak.
Kâbe’yi tavaf etmek.

Her ne zaman ümmetimden biri abdest alırken, Bismillah dedikten sonra elini yıkarsa, elini kullanarak işlediği küçük günahların hepsi af olmaktadır. Ağzına, yüzüne ve diğer âzâlarına su verdikçe, bütün günâhları dökülür.

Keşfül-Hafâ’da abdest;
Abdest üzerine abdest almak, nûr üstüne nûrdur.

İbn-i Âbidîn’e göre abdest;
Hanefî mezhebine göre abdestin farzları dörttür: Yüzü bir kerre yıkamak. İki kolu dirsekleri ile birlikte, bir kerre yıkamak. Başın dörtte bir kısmını mesh etmek, yâni yaş eli başa sürmek. İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir kerre yıkamaktır. Ayrıca abdestin sünnetleri, edebleri vardır.”

Şürnblâlî’ye göre abdest;
Abdestsiz olarak şu üç şeyi yapmak haramdır: Namaz kılmak, Kâ’be’yi tavâf etmek, üzerinde bir kılıf bulunmaksızın Kur’ân-ı kerîme ve bir âyet-i kerîmeye dokunmak. Câmiye abdestsiz girmek ise mekruhtur.

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî’ye göre abdest;
Abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez.

Abdest, islam inancında namazdan sonra gelen en önemli farzlardan biridir.